Untitled Document

 
Název:
TJ Sokol Sedlčany

Právní forma:
Občanské sdružení

Předmět činnosti:
Závodní tenis, pořádání tenisových turnajů v rámci ČTS, rekreační tenis, pořádání amatérských turnajů, provoz tenisového areálu.

IČO: 61101052
DIČ: CZ61101052

Sídlo:
Zberazská 163
264 01 Sedlčany

Statutární orgán:

Jiří Doubrava, Starosta
Telefon: +420 775 952 006
Mail to: tenis-sedlcany@seznam.cz
Untitled Document

Aktuální informace - archiv

ZAHÁJENÍ HRANÍ NA DVORCÍCH

Tenisová sezona 2009 byla zahájena 10.4.2009.

Vzhledem k tomu, že tenisové dvorce nejsou plně způsobilé k hraní, bylo rozhodnuto, že od 10.4.2009 do 19.4.2009 bude umožněno hrát pouze členům TJ Sokol Sedlčany s přednostním právem pro závodní hráče - zejména mládež.

Hraní v plném rozsahu dle hracího plánu bude zahájeno od 20.4.2009.

Příspěvky 2009:
ČOS rozhodla o zvýšení příspěvků sokolských

  ČOS Oddílový Celkem
Děti 90,- 300,- 390,-
Dorost   90,- 350,- 440,-
Dospělí 200,- 650,- 850,-
Důchodci 90,- 450,- 540,-

Příspěvky se platí od 20.4.2009 do 15. 5. 2009 u hospodáře M. Procházky.

Pronájmy kurtů: - stejné jako v r. 2008
celoroční: 2000,- Kč / hod.
dvouhra: 08.00 - 15.00: 100,- Kč / hod
15.00 - 20.00: 120,- Kč/ hod

čyřhra: 08.00 - 15.00: 160,- Kč / hod
15.00 - 20.00: 200,- Kč/ hod

při hře se členem TJ se odečítá poměrná část ceny

celoroční pronájmy se platí od 20.4.2009 u M. Procházky
Pozvánka na Valnou hromadu
Výbor TJ Sokol Sedlčany svolává Valnou hromadu TJ Sokol Sedlčany na úterý 30.6.2009 ve 20.00 hodin.
Pozvánka (doc)


Členské průkazky
Na základě usnesení Valné hromady TJ Sokol Sedlčany zabezpečil výbor TJ vystavení průkazek členům TJ Sokol Sedlčany.
Vzhledem k tomu, že průkazka musí obsahovat předepsané náležitosti, přičemž jednou z nich je fotografie člena, žádáme všechny členy, aby si připravili 1 kus aktuální fotografie pasového formátu.
Průkazky budou vydávány v průběhu měsíce srpna ve stanovených termínech, které budou zveřejněny na vývěsce a na internetových stránkách TJ Sokol Sedlčany.
Průkazky budou vydávány pouze těm členům, kteří řádně a včas zaplatili členské příspěvky a mají odpracované, případně uhrazené brigádnické hodiny.

Výbor TJ Sokol Sedlčany


Výběrové řízení: Sadovnické úpravy areálu TJ Sokol Sedlčany (doc)


Usnesení z valné hromady TJ Sokol Sedlčany 25.4.2008
Verze pro tisk (PDF)

PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2008

  Sokolské Oddílové Celkem
Žáci a ml.  70,- 300,- 370,-
Dorost   70,- 370,- 440,-
Dospělí 150,- 650,- 800,-
Důchodci 70,- 450,- 520,-

Neodpracované brigády                       1500,-

Příspěvky budou vybírány každý čtvrtek v klubovně TJ od 18.00 hod. Mimo tuto dobu kdykoliv po vzájemné dohodě.
Poslední termín k zaplacení v řádné době je 29.5.2008. Jména členů, kteří nebudou vše uhrazeno do tohoto data, budou zveřejněna ve vývěsce.

M. Procházka, hospodář TJ


Turnaje na tenisových kurtech TJ Sokol Sedlčany v roce 2008
19. – 21. 4. 2008 Okresní přebory mužů a žen
24. – 26. 5. 2008 Krajské přebory mladších žákyň
12. – 13. 7. 2008 Tenisový turnaj dětí (8-9 let)
18. – 22. 7. 2008 Turnaj kategorie B – starší žáci
2. – 3. 8. 2008 Turnaj veteránů
16. – 18. 8. 2008 Turnaj kategorie C – mladší žákyně a žáci
23. – 25. 8. 2008 Turnaj kategorie C – starší žákyně a žáci
8. - 1. 9. 2008 Turnaj kategorie C – dorostenky a dorostenci
6. – 8. 9. 2008 Turnaj kategorie C – ženy a muži
13.9.2008 Tenisový turnaj neregistrovaných čtyřhry
20.9.2008 Tenisový turnaj pro členy TJ Sokol Sedlčany, sponzory a hosty pozvané výboremVýbor TJ Sokol Sedlčany svolává Valnou hromadu TJ Sokol Sedlčany na pátek 25.4.2008 v 19.00 hodin

Místo konání: Klubovna TJ Sokol Sedlčany

Program jednání:
1. Zahájení
2. Zpráva Revizní komise
3. Zpráva o hospodaření
4. Zpráva o činnosti TJ Sokol Sedlčany za rok 2007
5. Zpráva o sportovní činnosti
6. Diskuse k předneseným zprávám
7. Návrh plánu činnosti na rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2008
8. Diskuse k návrhu činnosti na rok 2008
9. Usnesení a závěr jednání

V Sedlčanech dne 10.4.2008
Ing. Jaroslava Studenovská v.r. Zdeněk Balík
jednatelka TJ Sokol Sedlčany starosta TJ Sokol Sedlčany


Zahájení hry v roce 2008
Zahájení hry na tenisových kurtech od 13.4.2008 pouze pro členy TJ Sokol Sedlčany. Přednost v hraní na kurtech v odpoledních hodinách mají všichni závodní hráči všech kategorií.
U sponzorů a nečlenů je hra povolena pouze na základě rozhodnutí členů výboru TJ Sokol Sedlčany.
Po okresních přeborech v sobotu a v neděli 19. a 20. 4. 2008 bude hraní případně rozšířeno dle stavu hrací plochy na kurtechINFORMACE PRO HOSTY

HODINY NA ROK 2007 REZERVOVANÉ V HRACÍM PLÁNU PRO NEČLENY TJ SOKOL SEDLČANY MUSÍ BÝT UHRAZENY HOTOVĚ NEBO PŘEVODEM NA ÚČET TJ SOKOL SEDLČANY DO 31.5. 2007.
ČÍSLO ÚČTU 904320277/0100

CENA 1 HOD. NA CELÝ ROK JE 2.000,- Kč (cena za období od 1.5. 2007 - 31.10. 2007).


VÝBĚR POPLATKŮ ZA ROK 2007

DNE 26.4. 2007 tj. čtvrtek OD 19.00 HOD ZAČÍNÁ HOSPODÁŘ ING. MICHAL PROCHÁZKA VYBÍRAT ČLENSKÉ A TENISOVÉ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2007, V KLUBOVNĚ.

VYBÍRAT BUDE PŘÍSPĚVKY KAŽDÝ ČTVRTEK OD 19.00 HODIN, NEBO V JINÉ DNY PO DOHODĚ MEZI HOSPODÁŘEM A ČLENEM .

PŘIPOMÍNÁME ČLENŮM, ŽE POPLATKY MUSÍ BÝT UHRAZENY DO 31.5.2007!


Aktuální informace číslo 1 ze dne 1.11.2006

Tenisový areál
- provoz ukončen na antukových dvorcích 2.11.2006
- provoz ukončen na umělém dvorci 8. 11.2006


Klubovna v provozu.


Zimní příprava

Fyzická příprava žáci a dorost
? Pondělí 15.00 – 16.00 hodin
Tenisová hala
Trénuje Libor Mrázek

? čtvrtek 16.00 – 17.00 hodin
Tělocvična 1. Základní škola
Trénuje Mgr. Petr Novotný

Účastníci tréninku hradí poměrně náklady na pronájem sportovního zařízení.

Zimní tenisové tréninky v tenisové hale si zajišťují členové oddílu individuelně v součinnosti se svými trenéry.


Aktuální informace číslo 2 ze dne 10.3. 2007

Důležité

Dne 23.3. 2007 se koná volební Valná hromada TJ Sokol Sedlčany

v 18.00 hodin v klubovně TJ Sokol Sedlčany dle stanoveného programu. Účast na valné hromadě dospělí a dorostenci.

Brigády

-Od pondělí 12. 3. 2007 od 16.00 hodin jsou brigády na přípravu tenisových dvorců a úklid areálu.

-kurtů na sezonu 2007. Povinnost odpracovat brigádnické hodiny nebo zaplatit za neodpracované dle ceníku v bodě

- práce rídí člen výboru stanovený na daný den, členové výboru
Aktuální informace číslo 3 ze dne 23.3. 2007

Na Valné hromadě TJ Sokol Sedlčany konané dne 23.3. 2007 byl zvolen výbor TJ Sokol Sedlčany na období 2007 – 2010 v následujícím složení

Zdeněk BALÍK starosta
ing. Jaroslava STUDENOVSKÁ jednatelka
ing. Michal PROCHÁZKA hospodář
Libor MRÁZEK sportovní referent
Mgr. Šárka MRÁZKOVÁ členka výboru
Zdeněk CHLUMECKÝ člen výboru
Martin PAŘÍZEK člen výboru


Aktuální informace číslo 4 ze dne 8.4. 2007


Dnem 8.4. 2007 byly ukončeny hromadné brigády.

Další brigády možné po dohodě se členy výboru na předem stanovené práce.


HRACÍ ŘÁD NA ANTUKOVÝCH DVORCÍCH

S PLATNOSTÍ OD 8.4. 2007 DO ODVOLÁNÍ – POUZE PRO ČLENY TJ Sokol Sedlčany

Zahájení hry pro nečleny TJ Sokol Sedlčany se předpokládá nejpozději od 1.5. 2007 a bude oznámeno na vývěsce.

DVOREC č. 1 a 2 : HRÁČI VŠECH ZÁVODNÍCH DRUŽSTEV


DVOREC č. 4 : HRÁČI ZÁVODNÍCH DRUŽSTEV MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ

DVOREC č. 5 : REKREAČNÍ TENIS PRO ČLENY TJ Sokol Sedlčany


výbor TJ Sokol Sedlčany


Aktuální informace číslo 5 ze dne 8.4. 2007

!!!!! URČENO PRO ZÁVODNÍ HRÁČE TJ SOKOL SEDLČANY

OKRESNÍ PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ

DOSPĚLÍ místo konání – Sedlčany

muži - 21.4. - 23.4. 2007 prezentace So do 08.30 hod.

ženy - 21.4. - 23.4. 2007 prezentace So do 13.30 hod.


DOROST místo konání – Březnice

dorostenci - 21.4. - 23.4. 2007 prezentace So do 08.30 hod.

Dorostenky - 21.4. - 23.4. 2007 prezentace So do 13.30 hod.


STARŠÍ ŽÁCI místo konání – Dobříš

chlapci - 21.4. - 23.4. 2007 prezentace So do 08.30 hod.

Dívky - 21.4. - 23.4. 2007 prezentace So do 12.00 hod.


MLADŠÍ ŽÁCI místo konání – Bohutín

chlapci - 21.4. - 23.4. 2007 prezentace So do 08.30 hod.

Dívky - 21.4. - 23.4. 2007 prezentace So do 13.30 hod.


výbor TJ Sokol Sedlčany