Untitled Document

 
Název:
TJ Sokol Sedlčany

Právní forma:
Občanské sdružení

Předmět činnosti:
Závodní tenis, pořádání tenisových turnajů v rámci ČTS, rekreační tenis, pořádání amatérských turnajů, provoz tenisového areálu.

IČO: 61101052
DIČ: CZ61101052

Sídlo:
Zberazská 163
264 01 Sedlčany

Statutární orgán:

Jiří Doubrava, Starosta
Telefon: +420 775 952 006
Mail to: tenis-sedlcany@seznam.cz
Untitled Document

Historie Sokola a tenisu v Sedlčanech

Historie Sokola v Sedlčanech
Sokolská jednota byla v Sedlčanech založena 1.června 1885 na ustavující schůzi, která se konala v hotelu U Českého lva. Prvním starostou se stal J.Kuhnel, který řídil sedmičlenný výbor. Do jednoty se přihlásilo 29 členů. Ještě téhož roku bylo zahájeno cvičení mužů a dorostu, ženský oddíl vznikl až v roce 1911.
Kromě cvičení organizovala jednota i tělocvičné akademie, výlety, přednášky a jiné společenské akce. Úspěšný rozvoj Sokola v Sedlčanech zastavila první světová válka. Ihned po válce byla činnost Sokola v Sedlčanech obnovena a došlo i k velkému nárůstu členské základny. A právě tato skutečnost vedla výbor jednoty ke zvýšenému úsilí o získání vlastního sportoviště a tělocvičny, neboť dosud se cvičilo pouze v pronajatých prostorech. V roce 1922 získala jednota koupí pozemek pro hřiště. Na jeho vybudování pak měl největší zásluhu tehdejší starosta Dr. Karel Fišer. V roce 1929 pak byla po zakoupení a přestavbě bývalé Pivovarské restaurace otevřena tělocvična. Tyto skutečnosti umožnily další rozvoj činnosti. V tomto období sdružoval Sokol v Sedlčanech téměř všechny sporty, které byly ve městě rozšířeny. V roce 1935 měl Sokol v Sedlčanech více než 400 členů. Zdárný rozvoj oddílu však opět přerušila válka. V roce 1941 byla činnost Sokola zakázána a po vystěhování Sedlčan veškerý spolkový život ve městě ustal.
V roce 1945 začal oddíl obnovovat činnost za velmi těžkých podmínek, neboť veškerá zařízení byla během války zničena. Přesto se novému výboru za vedení starosty Josefa Hrubého podařilo na jaře roku 1946 zahájit cvičení všech složek organizovaných v oddíle. Značné oživení činnosti oddílu znamenaly přípravy na XI. Všesokolský slet v roce 1948, kterému předcházelo uspořádání velmi zdařilého župního sletu v Sedlčanech. Po roce 1948 však byla činnost Sokola opět zakázána. Došlo ke sloučení všech tělovýchovných organizací pod vedení Státního úřadu pro tělovýchovu a sport. Činnost Sokola pak byla opět obnovena po roce 1989.
V Sedlčanech obnovil z původní Sokolské jednoty svou činnost pouze tenisový oddíl v roce 1994.


Tenis v Sedlčanech
Tenis se v Sedlčanech začal hrát brzy po I.světové válce (pravděpodobně v letech 1924-25) a to na dvou tenisových kurtech, které patřily tenisovému klubu LTC Sedlčany a byly v prostoru u úřednického domu v těsné blízkosti dnešního KDJS. Členská základna byla slabá a LTC v roce 1934 zanikl.
Rozvoj tenisu v Sedlčanech opět nastal po roce 1933. Tehdy se začínalo hrát na dvou nově vybudovaných antukových dvorcích na sokolském hřišti. O jejich výstavbu měl největší zásluhu Karel Vystyd, který zastupoval nově vzniklý tenisový odbor i v hlavním výboru Sokola. Do Sokola postupně přecházeli všichni bývalí členové LTC. Tenisový odbor dostal za úkol od hlavního výboru TJ upravovat tenisové dvorce na v zimním období na přírodní kluziště. Kurty se tak stávaly i prvním hokejovým hřištěm. Zrod a počátky sedlčanského hokeje jsou tak přímo spojeny s činností tenisového oddílu. Nejlepším sedlčanským tenistou ve 30. letech byl dr. Karel Rokyta, v ženách zaujímala nejpřednější místo Marie Děpoltová.
Koncem 30.let se členská základna hodně rozrostla, oddíl byl výrazně posílen zejména o tenisty Jiřího Kuthana, Miroslava.Buzka, Zdeňka Kratochvíla, Slávu Kuthana a další. Zvláště Jiří Kuthan vyrostl po boku dr. K. Rokyty ve vynikajícího hráče, který úspěšně reprezentoval sedlčanský tenis po dlouhé období od konce 30. let do počátku 60. let.
Ve 30. letech se nezúčastňovali naši tenisté žádných soutěží . Byly hrány jen přátelské zápasy a nejčastějšími soupeři bývali tenisté z Votic, Milevska a Neveklova.
Slibný růst mladých hráčů i celkový rozvoj tenisu v Sedlčanech byl zastaven válkou. Sokol by pro okupanty nepřátelskou organizací, mnozí členové se aktivně zapojili do odboje, proto byl Sokol v roce 1941 zakázán. Po zákazu Sokola v roce 1941 činnost oddílu ještě pokračovala, ale podmínky se stále zhoršovaly. Po vystěhování Sedlčan v roce 1943 byla činnost tenisového oddílu zcela umlčena. Tenisové kurty pustly a celé zařízení chátralo.
Po skončení války v roce 1945 byla činnost Sokola v Sedlčanech obnovena a ke slovu se hlásili i tenisté. Bylo nutné provést rekonstrukci dvorců, vybudovat nové oplocení, tenisovou kabinu a další potřebná zařízení. Tenis se v Sedlčanech začal opět hrát až v roce 1947. Do oddílu vstoupila řada začínajících hráčů pro které byl uspořádán turnaj začátečníků a pro dospělé byl připraven I.ročník Memoriálu K.Vystyda. Memoriál se stal oblíbeným turnajem a byl pořádán i v dalších letech. Nejlepšími hráči našeho oddílu byli K.Kuthan, dr.K.Rokyta, M.Buzek, Z.Kratochvíl a St. Kuhtan.
Po změně zřízení v roce 1948 byl Sokol zakázán, veškerá tělovýchovná činnost byla řízena Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport. V Sedlčanech došlo ke sloučení Sokola, Sportovního klubu a Klubu českých turistů. Od roku 1954 se nástupnickou organizací Sokola stal TJ Tatran Sedlčany.
V roce 1949 přihlásil výbor oddílu družstvo dospělých do pravidelné soutěže. Smíšené družstvo mužů a žen bylo v období 1949-1956 úspěšným účastníkem krajského přeboru.
Po roce 1956 se po odchodu některých starších hráčů začal projevovat pokles úrovně, ale v období let 1961-1966, kdy oddíl vedl dr. Václav Studnička, opět oddíl vykazoval velmi dobrou úroveň. Družstvo dospělých opět hrálo Krajskou soutěž, úspěšně nás reprezentovali V. Pražák, F. Kratochvíl, A.Haas, J. Kejval a ze starších ještě J. Kuthan. Nejúspěšnější z žen byla H. Bezinková. Do soutěží byla přihlašována i mládežnická družstva.
Kritické období nastalo po roce 1956, kdy byla ze soutěží odhlášena družstva dorostu i dospělých. Vrcholným obdobím úpadku byla léta 1969-1972. Ke zlepšení úrovně došlo v letech 1973- 1974, kdy se vedení oddílu ujali A. Haas, J.Stejskal a V.Cihelka. Později se přidali J.Šibrava, J. Chvátal, Z. Chlumecký a V. Cihelka a Z. Jetel a další. Od roku 1978 oddíl pravidelně pořádal turnaje ve čtyřhře mužů. Družstva dospělých a mládeže byla přihlášena do okresních soutěží. Tehdy vyrostla v našem oddíle řada výborných tenistů – J. Šibrava, M. Kotrba, R. Jetel a L. Mrázek.
V roce 1994 došlo po 45 letech k obnovení činnosti Sokola v Sedlčanech. Do nové jednoty vstoupili pouze členové tenisového oddílu. Byl vytvořen sedmičlenný výbor oddílu
( ing. Michal Procházka, dr. M. Linhart, A. Haas, J. Stejskal, J. Chvátal. Libor Mrázek
a Jiří Střihavka). Obnovené jednotě bylo z původního majetku vráceno jen sokolské hřiště, které bylo ve velmi neutěšeném stavu. Obměněný výbor TJ Sokol v čele se starostou Jaroslavem Stejskalem a jednatelem Zdeňkem Balíkem započal v roce 2001 s obnovou areálu. Bylo rozhodnuto vybudovat v prostoru starého hřiště tenisový areál se 4 tenisovými dvorci. Činnost oddílu se zkvalitňovala, rozšiřovala se členská základna a do činnosti oddílu se aktivně zapojovali noví členové.
V roce 2002 povodeň zcela zničila dva staré tenisové kurty a nově budované kurty byly silně poškozeny Výstavba probíhala za podpory České obce Sokolské, Středočeského kraje a města Sedlčany. Nový tenisový areál byl uveden do provozu v roce 2003, kdy byly zprovozněny čtyři antukové kurty.
Od roku 2003 začal pracovat nový výbor TJ Sokol v čele se starostou Zdeňkem Balíkem a jednatelkou Jaroslavou Studenovskou který pokračoval v dalším rozvoji tenisového areálu. Starosta Zdeněk Balík začal aktivně zajišťovat finanční prostředky na rozvoj tenisového areálu z veřejných zdrojů a od sponzorů. Při obnově areálu po povodni organizační a vlastní prací pomohli nejvíce Libor Mrázek, Jiří Střihavka a Michal Balík. Díky tomu byly opraveny nové tenisové dvorce zničené povodní a na místě původních kurtů byly vybudován další nový antukový dvorec a jeden dvorec s umělým povrchem. Výstavba antukových kurtů byla prováděna stavební firmou Sportovní Stavby Linhart s.r.o., část prací na výstavbě a úpravách kolem areálu byla prováděna vlastní členskou základnou. Šestý tenisový dvorec s umělým povrchem Decoturf byl realizován firmou ASPORT Product Praha. Bylo vybudováno nové sociální zázemí a oddílová klubovna, která je v současné době využívána i jako restaurační zařízení.
V roce 2005 si členové sedlčanského Sokola připomněli 120. výročí založení Sokolské jednoty v Sedlčanech uspořádáním výstavy mapující činnost Sokola v Sedlčanech. Celou výstavu bylo možné shlédnout v Městském muzeu v Sedlčanech.
V roce 2006 čítá členská základna 103 členů, z toho 55 členů jsou děti a dorost. Členové oddílu se účastní krajských soutěží. Velká pozornost je věnována zejména přípravě dětí a mládeže. Trenérskou skupinu úspěšně vede současný nejlepší oddílový tenista Libor Mrázek.
V červnu roku 2006 vystoupili naši mladí tenisté na slavnostním zahájení 14. Všesokolského sletu v Sazka Areně jako reprezentanti tenisu v rámci Sokola.