Untitled Document

 
Název:
TJ Sokol Sedlčany

Právní forma:
Občanské sdružení

Předmět činnosti:
Závodní tenis, pořádání tenisových turnajů v rámci ČTS, rekreační tenis, pořádání amatérských turnajů, provoz tenisového areálu.

IČO: 61101052
DIČ: CZ61101052

Sídlo:
Zberazská 163
264 01 Sedlčany

Statutární orgán:

Jiří Doubrava, Starosta
Telefon: +420 775 952 006
Mail to: tenis-sedlcany@seznam.cz
Untitled Document

Ceník

Ceník pronájmu kurtů pro veřejnost
Platný od 19/5/2008

Jednorázový poplatek za pronájem tenisového dvorce za jednu hrací hodinu

Dvojhra CZK 100,00 hrací hodina

Čtyřhra CZK 200,00 hrací hodina

Pozn.: Při hře se členem TJ Sokol Sedlčany se alikvotní část ceny odečítá. Poplatky v hotovosti vybírá správce areálu, případně jiná pověřená osoba TJ Sokol Sedlčany. Výběrčí poplatku je povinen vystavit potvrzení o zaplacení.

Zvýhodněný sezónní poplatek
pronájem tenisového dvorce rezervovaný v hracím plánu pro letní sezónu

Cena CZK 2 500,00 1 hrací hodina týdně
Platba předem do 31.5. kalendářního roku.
Rezervované hrací hodiny jsou převoditelné.
Za nevyčerpané hodiny se platba nevrací.

Sezónní permanentku lze zakoupit u správce TJ Sokol Sedlčany.

Pravidla pro rezervace dvorců:
1) Rezervaci tenisových dvorců je možné provést u správce areálu TJ Sokol Sedlčany
2) Pokud nebude rezervovaný tenisový dvorec obsazen do 5 minut po zahájení rezervace, může být dvorec dále přeobsazen bez náhrady.
3) V případě, že nebude možno využít rezervovaný dvorec, prosíme o nahlášení této skutečnosti správci areálu.