Untitled Document

 
Název:
TJ Sokol Sedlčany

Právní forma:
Občanské sdružení

Předmět činnosti:
Závodní tenis, pořádání tenisových turnajů v rámci ČTS, rekreační tenis, pořádání amatérských turnajů, provoz tenisového areálu.

IČO: 61101052
DIČ: CZ61101052

Sídlo:
Zberazská 163
264 01 Sedlčany

Statutární orgán:

Jiří Doubrava, Starosta
Telefon: +420 775 952 006
Mail to: tenis-sedlcany@seznam.cz
Untitled Document

Informace pro členy

Členství
Podmínky členství se řídí Stanovami ČOS a Pravidly TJ Sokol Sedlčany. Členem TJ Sokol Sedlčany se může stát kterákoli fyzická osoba na základě podané přihlášky. Přihlášky lze získat u jednatele TJ Sokol Sedlčany. Noví členové jsou schvalování výborem TJ Sokol Sedlčany. Přijímání dětí je bez schvalovacího procesu.

Příspěvky

Příspěvky ČOS na rok 2013 jsou stanoveny následovně

Mládež do 18 let 100 Kč

Dospělí 18 -65 let 300 Kč

Dospělí nad 65 let 100 Kč

Členské příspěvky oddílové pro rok 2013

Dospělí 850 Kč

Dorost (15 -20 let) 600 Kč

Děti 500 Kč

Důchodci (nad 65 let) 600 Kč

Brigády

Brigády nebudou požadovány, všichni dospělí hradí příspěvek 1 200Kč.

Nehrající členové platí pouze příspěvky ČOS.

Příspěvky vybírá Libor Mrázek v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod.
Členské příspěvky a příspěvky Sokol jsou roční a jsou splatné jednorázově vždy do 31/5 příslušného kalendářního roku. Příspěvky jsou vybírány v hotovosti pověřenýn členem oddílu TJ Sokol Sedlčany.
Pokud člen neuhradí příspěvky řádně a včas nebude mu umožněn vstup na tenisové dvorce. Pokud nebudou příspěvky uhrazeny v daném kalendářním roce, ztrácí člen své členství v TJ.
Při podání opětovné přihlášky bude k tomuto přihlíženo.

Složení výboru
Jiří Doubrava, starosta
Libor Mrázek, místostarosta
ing. Jaroslava STUDENOVSKÁ jednatelka
Mgr.Šárka Mrázková,hospodář
Ivan Grin,sportovní referent
Judr. Dušan Strýček, člen výboru
Martin PAŘÍZEK, člen výboru